Varroa Mücadelesinde Erkek Arı Hasadının Önemi

Varroa nüfusunun bir kolonide hızlı şekilde artmasının en büyük nedeni erkek arıları larvalarıdır çünkü varroalar üremek için erkek arı larvasına girdiğinde erkek arının uzun süren kuluçkalığı nedeni ile 4-5 adet üremeye elverişli yeni varroa ortaya çıkmaktadır. Oysa işçi arı gözlerinde bu sayı 2’dir. Ayrıca erkek arı kuluçkalığı ergin hemşire arılar tarafından ilgilenilmez. Hemşire arılar işçi arı pupalarını devamlı kontrol altında tutar, şüphelendiklerinde kapaklarını açar kontrol eder. Bu da varroanın üremesinin aksamasına neden olur.

Şekil 1. Varroanın işçi arı ve erkek arı hücrelerindeki gelişim süreleri ve üreme başarısı farklılıkları.

Varroaların en çok erkek arı kuluçkalığını tercih ettikleri görülmüştür. Fuchs’un ve Schulz’un değişik yıllarda yaptığı araştırmalara göre erkek arı kuluçkalığını üremek için tercih eden dişi varroa sayısı işçi kuluçkalığına göre 8,3 ve 8,6 kat daha fazla çıkmıştır. Yani 100 varroadan 89’u erkek arı kuluçkalığını tercih ettikleri ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Fuchs’un araştırmasında toplam kuluçkalığın %25’i erkek arı kuluçkalığı olduğu zamanda varroaların erkek arı kuluçkalığında bulunma oranı %70-75 olduğu görülmüştür.

İlkbaharda ve yazın nektar akımı olduğu dönemde erkek arı yetiştirilmesinin arttığı ve hızla devam ettiği dönemlerdir. Bu süre aralığında etkili ve arıya en az verecek yöntem kesinlikle erkek arı kuluçkalığını koloniden uzaklaştırmaktır. Böylece göze giren dişi varroaların ve yeni çıkacak olan varroaların çok büyük kısmını koloniden uzaklaştırılması sağlanmış olur.

Nasıl yapmalıyız?

  • Koloniye kuluçkalık ve duvar çerçevelerinin arasına mart sonu veya nisan başı boş bir çerçeve verilerek arıların erkek arı hücreleri ile dolu petek örmesi beklenir veya erkek arı hücre boyutlarında baskılı temel petekli çerçeve verilerek kabartması beklenir.
  • Erkek arı kuluçkası kuluçka ile duvar çerçevesi arasına konularak ana arının oraya döllenmemiş yumurta atması beklenir.
  • Erkek arı larvaları hücre kapaklarını kapattıktan 3-4 gün sonra kuluçkalıktan çıkarılıp atılır. Belirlenen gün içinde erkek arı kuluçkalığını çıkaramayacaksanız bu uygulamayı yapmayınız.
  • Bu yöntemi ilkbahar ve yaz ayları arasında en az 3 kez aralıklar ile yapmanız kolonilerinizde varroa sayısını kontrol altında tutmada en başarılı yöntem olacaktır.
  • Yaz – Sonbahar aylarında erkek arı üretimi yavaşladığından varroalar daha çok işçi arı kuluçkalığını tercih ederler.

Varroa ile etkili mücadelenin en önemli kuralı varroayı arının üstüne çıkarmamak ve kolonide üremesini engel olmak olduğunu bilmelisiniz.

Kaynaklar:

S Fuchs. Preference for drone brood cells by Varroa jacobsoni Oud in colonies of Apis mellifera carnica. Apidologie, Springer Verlag, 1990, 21 (3), pp.193-199. ffhal-00890827f

Alfred E. Schulz. REPRODUKTION UND POPULATIONSENTWICKLUNG DER PARASITISCHEN MILBE VARROA JACOBSONI OUD. IN ABHÄNGIGKEIT VOM BRUTZYKLUS IHRES WIRTES APIS MELLIFERA L. (I. TEIL). Apidologie, Springer Verlag, 1984, 15 (4), pp.401-420. ffhal-00890637f

Hakkında Arı Psikoloğu

İlginizi Çekebilir

Arıların Yavru Çürüklüğü Hastalığı Teşhis, Mücadele Ve Korunma Yöntemleri

Türkiye; coğrafi yapısı, zengin bitki florası, nektar kaynakları, uygun ekolojisi, koloni varlığı ve arı popülasyonlarındaki …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir